Skellefteå Bildemontering AB är ett auktoriserat tredjeparts återvinningsföretag där vårt uppdrag är att se till att fordon som ska tas ut bruk hanteras på ett miljömässigt riktigt sätt. Bilar kommer in till oss via privata ägare, kommuner och försäkringsbolag.

Demontering av uttjänta fordon

   10-19